ค้างคาว เป็นสัตว์ที่ต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งกักเก็บไวรัสโคโรนานับพันชนิด และเป็นต้นตอของโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลก ทีมนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจึงมีการเฝ้าระวังและเก็บตัวอย่างค้างคาวเพื่อศึกษาทำความเข้าใจเชื้อโรคใหม่ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงล่วงหน้า รายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ทางออนไลน์ในวารสารวิชาการระบุว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ทำงานภายใต้องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ

ได้วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำลายและมูลค้างคาว ซึ่งเก็บมาจากค้างคาว 11 ชนิดพันธุ์ จำนวนทั้งสิ้น 464 ตัว สถานที่ซึ่งใช้เก็บตัวอย่าง 3 แห่งของเมียนมา ตั้งอยู่เขตภาคเหนือในย่างกุ้งใกล้กับอุทยานแห่งชาติลอว์กา ซึ่งเป็นถ้ำที่มนุษย์เข้าไปเก็บมูลค้างคาวมาขาย รวมทั้งถ้ำที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนเข้าไปสักการะพระพุทธรูป ซึ่งทำให้มนุษย์มีความใกล้ชิดกับค้างคาว โดยทีมนักวิจัยได้เก็บตัวอย่างตั้งแต่ปี 2016-2018 และได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลของเมียนมา